Sve za pekare, poslastičare i restorane

Jablanica MP - Sve za pekare i poslastičarnice - veleprodaja brašna, šećara, aditiva, sireva i kačkavalja, vočnih punjenja, kvasac, ulja, margarin...

Dostava

dostava jablanica

„Jablanica MP" d.o.o. raspolaže sa dostavnim vozilima i u mogućnosti je da vrši distribuciju robe do svojih kupaca a prema njihovoj želji i potrebama na teritoriji Republike Srbije.

haccpDistribucija i promet roba obavlja se prema HACCP standardu.

 

Preuzetu robu, kupci, mogu platiti avansno ili sa odloženim rokom plaćanja. U zavisnosti od načina plaćanja, količine kupljene robe i načina dostave odobrava se visina rabata.

 

Porudžbina robe se vrši preko komercijalne službe svakog radnog dana i subotom od 07,00 do 18,00 časova a nedeljom od 08,00 do 11,00 časova.

 

Kupci koji žele da plate robu na odloženo mogu sklopiti Ugovor sa „Jablanicom MP" d.o.o., uz koji prilažu Izvod iz APR-a, PIB rešenje i PDV rešenje, karton deponovanih potpisa, obezbeđenje plaćanja (menica), kopija lične karte.